Košík je prázdny.


Provozovatel´ internetového obchodu:

Megashops s.r.o. 
Nad Lipinou 2317,  738 01,  Frýdek-Místek
IČ:03772551 DIČ: CZ03772551
společnost je zapsána v OR pod spisovou značkou C 38072 vedená u Krajského soudu v Ostrava
Článok I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho Megashops s.r.o., Nad Lipinou 2317, Frýdek-Místek, 738 01, IČO: 03772551 ( ďalej len "predávajúci) a kupujúceho ( ďalej len "kupujúci) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.lauratrade.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na www.lauratrade.sk

Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje: 

- Identifikáciu kupujúceho - t.j. meno a priezvisko, bydlisko, kontakt (e-mailovú adresu)
- Veľkosť objednaného tovaru
- Množstvo objednaného tovaru
- Adresu miesta dodania tovaru 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie.
Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu. 

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. 

Článok II. Dodacie podmienky 

Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od služby IN-TIME.
Objednaný tovar zasielame najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa potvrdenia Vašej objednávky.
Expedičné náklady: 

Doručenie tovaru službou IN-TIME (platí pre územie Slovenska) - paušálny poplatok 5 EUR . Pokiaľ je objednaný tovar na sklade bude Vám doručený do 5 pracovných dní.
Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné sa platí iba raz.
Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške - 5 EUR.
 
Článok III. Platobné podmienky
 
Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad - faktúru Vám zašleme spolu s objednaným tovarom.
Platbu je možné uskutočniť dobierkou alebo prevodom na náš účet:
Banka: FIO a.s. 
Bankový účet: 2300759165/2010
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky.
Pri platbách na účet, objednávky expedujeme až po pripísaní platby na náš účet, alebo po prijatí potvrdenia o úhrade dĺžnej sumy. Potvrdenie o vykonaní platby v prospech nášho účtu nám môžete poslať mailom.
Ceny uvedené na stránkach elektronického obchodu sú uvedené vrátane DPH.
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. 

Článok IV. Záruka a reklamácie 

Na dodávaný tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov.

Tovar nám posielajte na túto adresu: Nad Lipinou 2317, Frýdek-Místek, PSČ 738 01.
Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr tretí deň po jeho prevzatí) a informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.
Záručná lehota začína plynúť dňom dodania tovaru.
Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.
Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho:

Pri údržbe a používaní tovaru je kupujúci povinný sa riadiť návodom na použitie, ktorý je súčasťou dodávaného tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním výrobku. 

Pri reklamácii sa uplatňuje nasledovný postup: 

Kupujúci je povinný poškodený tovar zaslať predávajúcemu v originálnom balení a v pevnej kartónovej krabici (nie v poštovej obálke!) na adresu uvedenú v článku IV.
Poštovné za pôvodnú dodávku sa nevracia. 
Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošty zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.
Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty až po skontrolovaní tovaru. 
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu, ak tovar nebude zabalený do pevnej kartónovej krabice!
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu, ak uvedené podmienky nebude považovať za splnené.
Článok V. Výmena tovaru
Pokiaľ Vám výrobok nevyhovuje svojou veľkosťou, bude Vám zaslaný na výmenu výrobok inej veľkosti.
V prípade, že výmenu požaduje tretia osoba (napríklad obdarovaný) o tejto výmene, bude upovedomený aj kupujúci, ktorý daný tovar objednal a zaplatil.
Postup pri výmene:
Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu výrobok mechanicky nepoškodený, čistý, v originálnom balení a v pevnej kartónovej krabici (nie v poštovej obálke!).
Tovar zasielaný na výmenu zároveň je kupujúci povinný poistiť. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom výmeny znáša kupujúci až do okamihu jeho prevzatia predávajúcim.
Vymieňaný tovar neposielajte dobierkou, ale doporučene (potvrdenie o odoslaní).
Za výmenu je predávajúci oprávnený účtovať poštovné a balné vo výške 3,29 EUR (99,-Sk).
Doklad/potvrdenie o zaslaní tovaru je kupujúci povinný uschovať.
Objednané výrobky (nohavičky, tangá, plávky) je kupujúci povinný skúšať na spodnú bielizeň!
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak tovar nebude zabalený do pevnej kartónovej krabice!
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak uvedené podmienky nebude považovať za splnené.
Článok VI. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí
Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len "zákon") v znení neskorších predpisov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. O odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný predávajúceho informovať písomne a to formou e-mailu alebo listom.
Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.
V prípade vrátenia tovaru predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu sumu za poštovné a balné vo výške 3,29 EUR (99,-Sk).
Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze prevodom na účet kupujúceho do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
V prípade vrátenia tovaru treťou osobou (napríklad obdarovaným) predávajúci vráti kúpnu cenu tovaru na účet kupujúceho.
V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu výrobok späť postupom podľa bodu 3 až 5 článku V týchto podmienok.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Oznámení o odstoupení od smlouvy
- Adresát:
MegaShops s.r.o.
Nad Lipinou 2317
738 01 Frýdek-Místek
racionalinvest@racionalinvest.cz

- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele

- Adresa spotřebitele

- Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum


Článok V. Výmena tovaru 

Pokiaľ Vám výrobok nevyhovuje svojou veľkosťou, bude Vám zaslaný na výmenu výrobok inej veľkosti.
V prípade, že výmenu požaduje tretia osoba (napríklad obdarovaný) o tejto výmene, bude upovedomený aj kupujúci, ktorý daný tovar objednal a zaplatil.
Postup pri výmene:
Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu výrobok mechanicky nepoškodený, čistý, v originálnom balení a v pevnej kartónovej krabici (nie v poštovej obálke!).
Tovar zasielaný na výmenu zároveň je kupujúci povinný poistiť. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom výmeny znáša kupujúci až do okamihu jeho prevzatia predávajúcim.
Vymieňaný tovar neposielajte dobierkou, ale doporučene (potvrdenie o odoslaní).
Za výmenu je predávajúci oprávnený účtovať poštovné a balné vo výške 3,29 EUR (99,-Sk).
Doklad/potvrdenie o zaslaní tovaru je kupujúci povinný uschovať.
Objednané výrobky (nohavičky, tangá, plávky) je kupujúci povinný skúšať na spodnú bielizeň!
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak tovar nebude zabalený do pevnej kartónovej krabice!
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak uvedené podmienky nebude považovať za splnené. 

Článok VI. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí 

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len "zákon") v znení neskorších predpisov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. O odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný predávajúceho informovať písomne a to formou e-mailu alebo listom.
Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.
V prípade vrátenia tovaru predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu sumu za poštovné a balné vo výške 3,29 EUR (99,-Sk).
Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze prevodom na účet kupujúceho do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
V prípade vrátenia tovaru treťou osobou (napríklad obdarovaným) predávajúci vráti kúpnu cenu tovaru na účet kupujúceho.
V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu výrobok späť postupom podla článku V týchto podmienok. 

Článok VII. Ochrana osobných údajov 

Osobné údaje kupujúceho spracováva predávajúci v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci prejavuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru a zúčtovania platieb podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov objednávkou tovaru na www.lauratrade.sk. Kupujúci zároveň zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov.
Predávajúci je oprávnený uchovávať osobné údaje kupujúceho po dobu 2 rokov od poslednej uskutočnenej objednávky. Na žiadosť kupujúceho predávajúci bezodkladne zabezpečí vymazanie osobných údajov z jeho databázy.
Tieto podmienky sú platné od 1.3.2012

Predávajúci si vyhradzuje zmenu obchodných podmienok.

Potrebujete poradiť? Volajte na infolinku lebo zašlite email na info@racionalinvest.cz
Infolinka - TELEFON +420 734 128 151

Zpravodaj

Chcete být informování o novinkách pøímo na Váš e-mail a vìdìt o všem co se dìje? Zaregistruj te se do našeho odbìratele.


nový